Japanese troops marching off to the harbour, before they go to Singapore for evacuation (october 24, 1945)

Afmars naar de haven van een deel van de Japanse troepen in Semarang, voorgaande aan hun evacuatie naar Singapore (24 oktober 1945)