British-Indian soldiers bringing some Indonesian prisoners to the police barracks on the Nieuwe Tjandi road (november 1945)

Brits-Indische soldaten brengen enkele Indonesische strijders af naar de politiekazerne aan de Nieuwe Tjandiweg (november 1945)