Camp Lampersari ('In a small pan be some times cook a hand out agg, with small wood, cut from a chair-leg') / Kamp Lampersari ('In een klein scherpannetje wordt het zo nu en dan eens uitgedeelde ei gekookt, met kleine houtjes, gehakt uit een stoelpoot') (+/- 1943)


In a small pan be some times cook a hand out egg, with small wood, cut from a chair-leg (+/- 1943)In een klein pannetje wordt het zo nu en dan eens uitgedeelde ei gekookt, met kleine houtjes, gehakt uit een stoelpoot (+/- 1943)