Mannenkamp Bangkong in Semarang op Java

In July 1945 Andreas de Hoog made this drawing in internment camp Bangkong Semarang. The man is the chemist Quintus Bosz, working in a cell that served as camp pharmacy.
Andreas de Hoog maakte deze tekening in juli 1945 in mannenkamp Bangkong in Semarang. De man op de tekening is de apotheker Quintus Bosz aan het werk in een cel die dienst deed als apotheek.