Interneringskamp Lampersari-Sompok

This drawing has been made a couple of months after the Japanese surrender by J.P.L. Kickhefer. At that time he was reunited with his wife in the former women's camp Lampersari-Sompok near Semarang, Java.

Deze tekening is enkele maanden na de capitulatie van Japan gemaakt door J.P.L. Kickhefer. Hij was toen herenigd met zijn vrouw, in het voormalige vrouwenkamp Lampersari-Sompok bij Semarang op Java.