Vrijdag 31 augustus:


Zoals in veel andere steden verbieden de Japanse autoriteiten ook in Semarang het hijsen van de Nederlandse vlag ter gelegenheid van koninginnedag.

Wel werpen twee Nederlandse B-2 5's boven de stad pamfletten uit ter gelegenheid van koninginnedag.

In Semarang wordt een Republikeins bestuur ingesteld, in hoofdlijnen volgens de opzet van het vooroorlogse Binnenlands Bestuur.

Als resident wordt benoemd mr. K.R.T.M.Wongsonegoro, tijdens de Japanse bezetting assistent-resident van Semarang; gouverneur van Midden-Java wordt voorlopig Raden Pandji Soeroso, voordien resident van Kedoe, en in de functie van burgemeester van Semarang wordt mr. I. Soedjahri aangesteld.

De politie komt onder Indonesische leiding, met als hoofdcommandant Soemarsono