Zondag 2 september:


Oprichting van een Centraal Kampcomité voor Midden-Java onder leiding van de heer WJ. Liefheid, dat ook de kampen in Semarang vertegenwoordigt.

De voornaamste taak van het comité is, in overleg met de Japanners de geallieerde hulpverlening aan de geďnterneerden te coördineren.

De eerste dodenlijsten komen ter inzage bij het Rode Kruis in sociëteit De Harmonie aan Bodjong.