Maandag 3 september:


De Japanse autoriteiten geven het Sint-Elisabeth Ziekenhuis vrij.


Woensdag 5 september:

Het Comité-Liefheid krijgt versterking van een zestien man sterke groep Nederlandse officieren onder leiding van majoor J. A. Scheffelaar, die met toestemming van de Japanners hun interneringskamp in Bandoeng hebben verlaten.

Ook enkele 'geboloste' ex-geïnterneerden uit de kampen in West-Java die inmiddels al op eigen gelegenheid naar Semarang zijn gereisd, sluiten zich aan.

In de loop van september wordt deze groep nog herhaaldelijk versterkt, ondermeer met een groep van nog eens 50 officieren uit Bandoeng.

In samenwerking met de plaatselijke hulpcomité's en het Rode Kruis nemen de nieuwkomers taken in de kampen op zich, in het bijzonder de zwaardere corveediensten.

Van Indonesische zijde wordt aan deze activiteiten niets in de weg gelegd, in veel gevallen zelfs actieve medewerking verleend.