Zaterdag 8 september:


De kamppoorten worden niet langer bewaakt.

Op de Aloon-Aloon vindt een massabijeenkomst plaats georganiseerd door de Angkatan Moeda Repoeblik Indonesia, waar behalve verschillende leiders van jongerengroepen ook de Semarangse regent Soekarman (tijdens de Vijfdaagse Strijd in oktober vermoord door een pemoedagroep) oproept tot verdediging van de Republiek tot elke prijs.

Hoewel de toespraken herhaaldelijk onderbroken worden door uitroepen die 'dood aan de imperialisten' beloven, heeft de bijeenkomst als geheel een vreedzaam karakter en volgen de aanwezigen algemeen de oproep om na afloop elke vorm van ordeverstoring te voorkomen.