Vrijdag 14 september:


Tijdens een toespraak tot een bij het stadion samengestroomde menigte van ca. 10.000 merendeels jonge Indonesiërs roept resident Wongsonegoro de jongeren op, de kalmte te bewaren en af te zien van gewelddadige acties tegen de Nederlanders in en buiten de kampen en tegen hun bezittingen.

In de avond komt uit Bandoeng onder Japans escorte dr. Soltau, kapitein-arts in de 44ste Brits-Indische Luchtlandingsdivisie, als eerste RAPWi-vertegenwoordiger in Semarang aan.

Na inspectie van de Semarangse kampen en die in Ambarawa-Banjoebiroe gedurende de volgende twee dagen, wordt in overleg met de plaatselijke hulpcomité's, het Rode Kruis en de al aanwezige hulpgroepen van Liefheid en SchefFelaar besloten tot de oprichting van het RAPWI nr. 3 Contact Team
Als voorbereiding op verdere RAPWI-operaties.