Woensdag 15 augustus:


Keizer Hirohito maakt in een radiotoespraak bekend dat Japan de wapenen heeft neergelegd.

Ook in Semarang wordt dit nieuws vernomen, zowel in als buiten de kampen.

In Lampersari-Sompok moet de kampleiding dit 'gerucht' formeel ontkennen, hetgeen vanzelfsprekend het tegenovergestelde effect heeft.