Zondag 16 september:


Op Java wordt opnieuw de vooroorlogse uurtijd ingevoerd, die in maart 1942 was vervangen door de Japanse.


Maandag 17 september:


Resident Wongsonegoro herhaalt tijdens een nieuwe massabijeenkomst, die overigens snel wordt opgebroken door de Japanse militaire politie, zijn oproep tot kalmte.

Een tweede, 28 man tellende RAPWi-groep onder leiding van luitenant-ter-zee ie klasse P. de Back, hoofd RAPWI Oost-Java, en de Britse kapitein C. Wishart, komt per vliegtuig in Semarang aan, korte tijd later gevolgd door een Nederlands medisch team onder leiding van dr. J.P. van Leent.

Dr. Soltau bezoekt Magelang, waar de Japanse commandant opdracht krijgt om het militair hospitaal in te richten voor zieke ge´nterneerden uit de Ambarawa- en Banjoebiroekampen.

In Djokjakarta worden de eerste Europese mannen gearresteerd door de Republikeinen; ook in en om Ambarawa neemt de spanning toe.