Donderdag 20 september:


Dr. Soltau vertrekt naar Batavia om verslag uit te brengen aan het RAPWI-hoofdkwartier. Wishart en Tull stellen een transportplan voor zieke en verzwakte geÔnterneerden uit Semarang, Anbarawa en Banjoebiroe op, dat voorziet in een voorlopig herstelverblijf in het pas gevorderde militair hospitaal in Magelang en in Hotels in Salatiga en Wonosobo. De geÔnterneerden die wel al over grotere afstanden kunnen reizen, zullen in drie fasen via Soerabaja en eventueel Malang worden geŽvacueerd, het eerst uit Banjoebiroe en Ambarawa. Het KNI zegt bij monde van de Semarangse resident Wongsonegoro en de Magelangse comitťvoorzitter dr.Wiroreno zijn medewerking toe, op voorwaarde dat de RAPWI zich niet inlaat met politieke of militaire activiteiten en het de facto bestaande gezag van de republiek in Midden-Java respecteert. Inmiddels hebben echter militante pemoedagroepen vooral in Semarang reeds zozeer aan invloed gewonnen, dat de gematigde KNI-top nauwelijks meer gezag over hen heeft. Op 22 september komt het eerste transport zieken uit Banjoebiroe in Magelang aan; tot eind oktober zullen hier in totaal bijna 2800 patiŽnten bijeengebracht worden.Vanwege de snel verslechterende veiligheidssituatie besluiten Wishart en Tull evenwel al op 28 september de evacuatie naar de andere herstellingsoorden goeddeels weer te staken.