Maandag 24 september:


Lady Edwina Mountbatten arriveert per vliegtuig uit Batavia voor een eendaags bezoek aan Semarang en Ambarawa/Banjoebiroe.

In de stad inspecteert zij ondermeer de kampen Lampersari-Sompok en Halmaheira, de vrouwengevangenis Boeloe en de Djoernatan-gevangenis; in beide laatste zit dan nog altijd een aantal tijdens de Japanse bezetting gearresteerde politieke gevangenen opgesloten.

Haar bevindingen van dit bezoek en soortgelijke in Batavia en Bandoeng, in het bijzonder de waarneming dat overal het Republikeinse gezag stevig gevestigd lijkt en door de Indonesische bevolking massaal wordt ondersteund, zijn vermoedelijk mede van invloed geweest op Mountbattens besluit van 26 september, waarbij de Britse interventie op Java voorlopig tot het minimum wordt beperkt.

Dr. Soltau keert op de 24ste eveneens terug uit Batavia en werkt nadien tot maart 1946 voor RAPWI Mid-Java in Semarang.