Dinsdag 25 september:


Het BPM-kantoor op Bodjong, dat tijdens de bezetting in verschillende hoedanigheid in gebruik is geweest bij het Militair Bestuur, wordt door de Japanners ontruimd ten behoeve van RAPWI Mid-Java, die hier haar hoofdkwartier vestigt.

In de namiddag maken Indonesische jongeren bij het hoofdbureau van politie aan Bodjong bij een overval op een Japanse vrachtauto aanzienlijke hoeveelheden handvuurwapens en munitie buit.

In de daarop volgende dagen neemt het aantal incidenten tussen pemoeda's enerzijds en RAPWI-medewerkers en - vooral Indo-Europese - Nederlanders anderzijds snel toe, vooral nadat op 29 september in Batavia de eerste Britse troepen aan land zijn gegaan.

Resident Wongsonegoro en de andere gematigde Indonesische nationalisten komen onder toenemende druk te staan van de jongerengroepen, die stopzetting van de medewerking aan de RAPWI eisen en aandringen op snelle gewapende actie tegen zowel de Japanners, teneinde meer wapens te bemachtigen, als tegen de Britten en de Nederlanders.