zondag 30 september


Derde RAPWi-transport naar Soerabaja, van ca. 450 vrouwen en kinderen uit de Semarangse kampen, onder begeleiding - in vol ornaat - van mgr. J.J. Kusters, die de volgende dag terugkeert.

De HBS in Semarang, in de laatste bezettingsmaanden ingericht als Medische Hogeschool, wordt aangewezen als herstellinsgoord voor ca. 450 zieke ge´nterneerden.