Donderdag 11 oktober


Generaal-majoor Nakamura, in zijn houding gesterkt door het Japanse optreden in Bandoeng, weigert in te gaan op een eis van de plaatselijke BKR-commandant Soesoeman tot overdracht van alle in Magelang opgeslagen Japanse wapens en munitie.


vrijdag 12 oktober


De Semarangse resident Wongsonegoro wordt door president Soekarno benoemd tot gouverneur van Midden-Java, als opvolger van Soeroso, die commissaris van deVorstenlanden wordt.

Mas Besar, resident van Pekalongan, wordt de nieuwe Semarangse resident. In de namiddag verzamelt zich onder Wongsonegoro's leiding een grote menigte rondom het legerkamp Djatingaleh.

Bij monde van de gouverneur wordt van Kido de overdracht van alle wapens, munitie en materieel in het kampement geŽist, waarop Kido echter niet wenst in te gaan.

Er wordt overeengekomen dat hij en Wongsonegoro naar Magelang zullen rijden om met Nakamura te overleggen.

In de tussentijd zullen de IndonesiŽrs zich van het kampement terugtrekken.

Tijdens de bespreking komt over de radio bericht van het Japanse hoofdkwartier in Batavia, waarin de legercommandant Nagano order geeft onder geen beding de wapens over te dragen en deze desnoods met geweld te verdedigen. De bijeenkomst wordt terstond afgebroken.