Zaterdag 13 oktober:


Weer terug in Semarang overlegt Wongsonegoro 's avonds met de verzamelde leiders van de Angkatan Moeda en andere strijdgroepen in Midden-Java, die in de Stadstuin een conferentie houden.

Het gerucht gaat dat de Republikeinse minister van Oorlog, Soeprijadi, bij deze bijeenkomst aanwezig zal zijn, als gevolg waarvan de spanning onder de pemoeda's hoog oplaait.

Er wordt besloten dat al die nacht zal worden overgegaan tot gewapende strijd, die in de eerste plaats gericht zal zijn op de verovering van de resterende Japanse wapenvoorraden.

Tegelijkertijd zullen overal in Midden-Java potentiŽle tegenstanders van de Republiek IndonesiŽ worden gearresteerd en geÔnterneerd.

Als eerste actie volgt enkele uren nadien een belegering van het Japanse stafkwartier in Magelang, dat na enige tijd door generaal-majoor Nakamura met alle voorraden aan wapens en munitie zonder strijd wordt opgegeven.

Als reden voor zijn handelen geeft hij later op, te menen dat een weigering de wapens af te geven onvermijdelijk tot hevige gevechten zou leiden, waardoor de RAPWI-ziekenhuizen in de stad ernstig in gevaar zouden worden gebracht.