vrijdag 19 oktober


Om 7.45 uur gaan de eerste Britse troepen in Semarang aan land, ca. 800 man van het 3de Bataljon van het lode Regiment Gurkha Rifles onder leiding van de luitenant-kolonel H.G. Edwardes.

Deze actie is voortvloeisel van Mountbattens besluit van 10 oktober tot herziening van zijn eerdere, beperkte plannen, waarbij slechts Batavia en Soerabaja tot te bezetten 'key areas' waren aangewezen.

Aanleiding tot deze beleidsverandering zijn de ontwikkelingen in Oost-Java, waar in de loop van de dagen voordien alle Japanse commandanten hun manschappen en wapens aan de Indonesische strijdgroepen hebben overgegeven, en de toenemend bedreigende situatie rondom de Midden-javaanse interneringskampen.

Naast dit eerste bataljon zullen op korte termijn het - onvolledige - 6de Bataljon van het 8ste Punjab Regiment en nog drie afzonderlijke compagnieŽn Brits-Indische eenheden aankomen.

Commandant van deze kleine, geÔmproviseerde brigade, onderdeel van de 23ste Brits-Indische Divisie waaruit alle bezettingstroepen op Java zijn betrokken, is brigade-generaal R.G. Bethell, die met zijn staf op de 23ste in Semarang arriveert.

Samen met hem debarkeert evenwel slechts een enkele eenheid, het 2de Bataljon van het igde Regiment Hyderabad, in plaats van de omvangrijkere versterkingen die eerder zijn voorzien.

Of op wat verdere termijn meer Britse troepen te verwachten zijn, blijft vooralsnog onzeker. De Britse landingen zijn overigens al op 17 oktober via radio Sydney aangekondigd en de volgende dag bevestigd door het uitwerpen van pamfletten boven de stad. In dit pamflet wordt de IndonesiŽrs bevel gegeven de strijd te staken; de gewapende strijdgroepen krijgen het advies Semarang te verlaten.

Edwardes' eerste opdracht omvat in hoofdlijnen het herstel van orde en rust in Semarang, de bevrijding van de RAPWI-medewerkers, en de bewaking van de interneringskampen.

Acties buiten Semarang dienen, in verband met de geringe troepensterkte, voorlopig zoveel mogelijk achterwege te blijven, tot de geplande versterkingen en het stafkwartier zijn gearriveerd.

Al kort na de landing komt de voorhoede van de Gurkha's bij het noordelijk einde van Bodjong in gevecht met een afdeling Japanse militairen, die de Brits-Indische militairen voor IndonesiŽrs aanzien.

Bij dit treffen vallen aan Japanse zijde vier, aan Britse twee doden. Nadat het misverstand uit de weg is geruimd, blijkt dat de Japanners intussen de hele stad weer beheersen.

Majoor Kido krijgt opdracht met zijn troepen de kampen en de oostelijke en zuidelijke toegangswegen te bewaken, terwijl de Brits-IndiŽrs voorlopig de stellingen aan de westzijde en het havengebied zullen bemannen.