Zondag 19 augustus:


De Indonesische commissie die onder het Japanse bewind met het laatste oorlogsjaar belast was met de voorbereiding van de door Japan in de toekomst te verlenen onafhankelijkheid, benoemt zich onder de nieuwe naam Komitee Nasional Indonesia tot voorlopig bestuur van de Republiek.

Daags tevoren zijn door de voorbereidingscommissie Soekarno en Hatta aangewezen als respectievelijk president en vice-president en is de voordien al opgestelde concept-grondwet aangenomen als Grondwet van de Republiek IndonesiŽ.

Na het bekend worden van de vorming van het KNI roept assistent-resident mr. K.R.T.M.Wongsonegoro op aandringen van militante jongeren in het gouverneurskantoor een vergadering van bestuursambtenaren en vertegenwoordigers van pemoedagroepen bijeen, waarin besloten wordt Semarang en overig Midden-Java onder gezag van het Komitee te plaatsen.

Dit besluit wordt om een uur 's middags bekend gemaakt tijdens een massabij eenkomst op de Aloon-Aloon, met het voorlezen door Wongsonegoro van de volgende proclamatie:
  1. Vanaf dit ogenblik, i 9 augustus 1945 om 13.00 uur, vormt de provincie Midden-Java een deel van de Republiek IndonesiŽ.
  2. Daden gericht tegen de Republiek IndonesiŽ zullen zwaar worden gestraft.
  3. Elk wapen nu nog in handen van de bevolking moet worden ingeleverd bij de politie.
  4. De zorg voor de veiligheid van de bevolking zal ernstig worden genomen.
  5. De bevolking wordt gevraagd het dagelijks leven op de gewone wijze voort te zetten. Winkels en fabrieken hebben instructie hun gebruikelijke openingstijden te handhaven en de produktie als voorheen voort te zetten.
De feitelijke overname van de bestuurlijke en andere openbare instellingen volgt merendeels echter niet onmiddellijk na deze aankondiging, maar in de loop van de weken nadien.

Ook op 19 augustus vindt in de dependance van de Stadstuin op Djomblang de oprichting plaats van de Angkatan Moeda Repoeblik Indonesia (AMRI, 'Jongerenstrijdmacht van de Republiek IndonesiŽ') in Semarang, die als hoofdkwartier het pand Bodjong 89 betrekt.