Woensdag 22 augustus:


In Semarang wordt het nieuws van de beŽindiging van de oorlog aan de burgerbevolking openbaar gemaakt via het Semarangse dagblad Sinar Baroe, door publikatie van de rede van de keizer en een bekendmaking van de commandant van het 16de Japanse Leger.

Het KNI wordt in Semarang formeel geÔnstalleeerd in een plaatselijke vertegenwoordiging, met mr.Wongsonegoro als voorzitter. Ook de BKR krijgt een Semarangse afdeling.