Donderdag 23 augustus:


Soekarno doet in zijn eerste grote radiotoespraak als president van de Republiek een oproep aan de PETA-soldaten, de heiho's en de Indonesische paramilitaire korpsen om toe te treden tot de BKR.

In de kampen van Semarang (behalve in Halmaheira), Ambarawa en Banjoebiroe wordt officieel bekend gemaakt dat Japan de wapenen heeft neergelegd.

In de dagen nadien voeren 8-245 van de Marineluchtvaartdienst vanaf de Cocoseilanden de eerste hulpvluchten ten behoeve van ge´nterneerden op Java uit.

Boven Semarang worden door een van deze vliegtuigen strooibiljetten uitgeworpen, ondermeer met een proclamatie van het Indische Gouvernement, waarin de ge´nterneerden wordt medegedeeld dat het Japanse Militair Bestuur voorlopig verantwoordelijk zal blijven voor hun veiligheid.

Aan de uitvoering van geallieerde bevelen door de Japanse autoriteiten moet onvoorwaardelijk medewerking worden verleend.

In het kader van deze regeling dienen de ge´nterneerden met oog op hun veiligheid vooralsnog in de kampen te blijven, maar daar wordt 's avonds bekendgemaakt dat Indische Nederlanders de volgende dag mogen vertrekken.

Mede voor hen wordt onder leiding van dr. Ongkiehong een Chinees hulpcomitÚ opgericht, dat van de Japanse autoriteiten gelden ter beschikking krijgt voor de nodige uitgaven.

De proclamatie van het Indische Gouvernement wordt van Republikeinse zijde algemeen gezien als een aanwijzing dat de Nederlanders uit zijn op spoedige herinstallatie van hun gezag over Java en hierna wordt dan ook geleidelijk aan een meer afwijzende houding van de Indonesische bevolking merkbaar.