Camp / Kamp

Bangkong

Klooster + internaat / monastery + boarding-school


Ligging / position: Het Klooster Bangkong (Broeders van Maastricht of Broeders van de Onbevlekte Ontvan­genis) lag in het oosten van de stad aan de ­straat Bangkong.
(Dit gebouw wordt vermeld op de stadskaart van Semarang in de Stedenatlas van Neder­lands-Indië (nummer 99).
Kampcommandanten / camp commandants : Hasegawa (per 04.44), Nagata (per 10.44), Hasegawa (per 04.45)
Kampbewaking / camp guard: Wakita (per 04.45), Kadowaki (per 06.44), Ogata (per 07.44), Uchi­umi (per 11.44), Noami (per 04.45), Kadowaki (per 05.45), Sasagaki (per 06.45)
Kampleiding / camp leadership: I: Mw A.J.van Woerkom-van der Wal;
II: Hr E.A.J.P.F.T.Müller (tot 23.08.45), Hr C.Liefheid (tot 15.09.45), Hr. P.S.W.Dakkus


Transporten:

datum / date

binnengekomen uit / coming from

vertrokken naar / leave to

aantal per transport / number per transport

aantal in kamp / number in the camp

type personen / type of persons

 11.06.43

 13.03.44

 01.04.44

 05.07.44

 28.08.44

 11.09.44

 12.09.44

 13.09.44

 

omgeving / surroundings

Srb: Darmo-wijk / quarter

 

Srb: Darmo-wijk / quarter

Sem: Karangpanas

 

 

 

 

 

Sem: Gedangan

Sem: Halmaheira

Sem: Lampersari

685

100

 

17

100

247

153

416

 

 

785

 

 

 

 

6

vr,ki

vr,ki

vr,ki

ma,vr,ki

om, zi

vr,ki

vr,ki

vr,ki

 

 13.09.44

 11.09.44

 12.09.44

 13.09.44

 14.09.44

 18.09.44

 06.11.44

 01.12.44

 06.12.44

 03.01.45

 04.01.45

 05.01.45

 15.06.45

 23.07.45

 23.07.45

 25.08.45

 23.08.45

 

 

Sem: Gedangan

Sem: Halmaheira

Sem: Lampersari

Sem: Karangpanas

Sem: Hal­m.,Lamp.

Sem: Lampersari

 

Tjm: Mil. Hosp.

 

Sem: Halmaheira

 

 

Sem: Lampersari

Sem: Halmaheira

Amb: Kalitjeret 1)

 

 

 

 

 

 

 

Sem: Halmaheira

 

Amb: Ambarawa 7

 

Sem: Halmaheira

Amb: Kalitjeret 1)

 

 

 

 

 

233

153

395

100

23

15

311

453

200

185

?

100

100

50

100

 

 

185

 

 

 

 

 

 

890

1370

 

1460

 

 

 

 

 

1300

 

jo

jo,ma

om

jo,om

jo,om

no

no

om

om,zi

om

jo,om

jo

jo

jo

jo

jo

jo,om

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen, vr=vrouwen, zi=zieken
Amb=Ambarawa, Sem=Semarang, Srb=Soerabaja, Tjm=Tjimahi
1) werkkamp (houthakken) bij Kedoengdjati

jo=boys, ki=children, ma=man, no=nun's, om=old man, vr=women, zi=sick people
Amb=Ambarawa, Sem=Semarang, Srb=Soerabaja, Tjm=Tjimahi
1) labour camp (wood-cutting) near Kedoengdjati


Literatuur:
Mahieu, H.L.B., M. van Nuffelen: Bangkong van dag tot dag, Van Wijnen 1995 (II)
Neytzell de Wilde, C. de: Mary Gold als verjaarscadeau, Wever 1987 (I)
Thomson, Eliza: Een Mary Gold als verjaarscadeau, Wever 1987 (I)
Vermeer-van Berkum, Carla: Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn, Elsevier 1980 (I)
Wilton van Reede, Theo en A.O.: Een draad van angst, Nijgh en vDitmar 1983 (radio-interviews)
Zwitzer, H.L.: Mannen van 10 jaar en ouder (Jongenskamp + Kedongdjati), Van Wijnen 1995 (II)