Camp / Kamp

Gedangan (Kloosterkamp Gedangan)


Ligging / position: Het Klooster Gedangan (meisjesafdeling van het Europese weeshuis van de Zrs Franciscanessen van Heythuysen) lag in het noord-oostelijk stadsdeel aan de Kloos­terstraat. Dit gebouw wordt vermeld op de stadskaart van Semarang in de Stedenatlas van Neder­lands-IndiŽ (nummer 98).
Kampcommandanten / camp commandants : Hasegawa (per 04.44), Nagata (per 10.44), Hasegawa (per 04.45)
Kampbewaking / camp guard: amado (per 04.44), Takada (per 06.44), Uchiai (per 10.44), Noami (per 02.45), Kadowaki (per 03.45)
Kampleiding / camp leadership: Mw Lagro
 Transporten

datum

binnengekomen uit / coming from

vertrokken naar / leave to

aantal per transport / number per transport

aantal in kamp / number in the camp

type personen / type of persons

 01.01.43

 01.09.43

 22.10.43

 26.10.43 ?

 29.10.43

 01.02.44

 12.03.44

 xx.03.44

 01.04.44

 08.06.44

 08.06.44

 11.09.44

 11.09.44

 01.01.45

 05.05.45

 06.05.45

 07.05.45

 

 23.08.45

 omgeving / surroundings

 

Srb: Darmo-wijk / quarter

Srb: Darmo-wijk / quarter

Srb: Darmo-wijk / quarter

Srb: Darmo-wijk / quarter

Srb: Darmo-wijk / quarter

Pasoeroean

 

 

 

 

Sem: Bangkong

 

Amb: Ambarawa 6

 

 

 

 

 

 

 

Amb: Ambarawa 8

Amb: Ambarawa 9

Sem: Bangkong

 

 

Sem: Halmaheira

Sem: Halmaheira

Sem: Lampersari

100

100

600

500

200

860

200

50

 

300

250

233

247

 

600

680

800

100

0

600

1100

1300

 

 

 

2440

 

 

 

 

2100

 

 

 

 

0

no

no

vr,ki

vr,ki

vr,ki

vr,ki

vr,ki

vr,ki

vr,ki

bu

vr,ki

jo,ma,om

vr,ki

vr,ki

vr,ki

vr,ki

vr,ki

 

vr,ki

 

bu=buitenlanders, jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen,
vr=vrouwen, zi=zieken, Amb=Ambarawa, Sem=Semarang, Srb=Soerabaja


bu=foreigners, jo=boys, ki=children, ma=man, no=nun's, om=old man, vr=women,
zi=sick people, Amb=Ambarawa, Sem=Semarang, Srb=Soerabaja


Literatuur:
Barentz-Drost Marga: Kimura's kinderen, KJBB 1995, pg 27-38
Groenou-van der Ent W.C.H.: Bidden onder de lappen, Eigen beheer 1995
Keizer-Heuzeveldt, H.E.: En de lach keerde terug, Wever 1982, pg 27-43
Wijngaard, Maria: De niet-verloren jaren, 1972 (gedichten)
Fotoís, tekeningen - Barentz-Drost, Marga: Kimura's kinderen, KJBB 1995
Fotoís, tekeningen - Brommer, B. e.a.: Semarang, beeld van een stad, 1995, pg 123, 131