Camp / Kamp

Lampersari

houses + school / huizen + school


Ligging / position: Dit kamp bestaat uit groot aantal kamponghuisjes en een school, gelegen aan weerszijden van de Lampersari-weg in het oosten van de stad. Deze straat wordt vermeld op de stadskaart van Semarang in de Steden­atlas van Neder­lands-IndiŽ.
Kampcommandanten / camp commandants : Hasegawa (per 04.44), Nagata (per 10.44), Hasegawa (per 04.45)
Kampbewaking / camp guard: Ito (per 04.44), Aoyagi (per 06.44), Kadowaki (per 11.44), Hizai (per 12.44), Kaneko (per 04.45), Sinchi (per 06.45)
Kampleiding / camp leadership: Mw W.van der Poel, Mw Staartjes, Mw Jaarsma
 Transporten

 datum

binnengekomen uit / coming from

vertrokken naar / leave to

aantal per transport / number per transport

aantal in kamp / number in the camp

type personen / type of persons

11.42-03.43

 28.12.42

 25.02.43

 03.07.43

 13.08.43

 25.09.43

 05.01.44

 29.02.44

 07.03.44

 12.03.44

 01.04.44

 27.04.44

 13.09.44

 13.09.44

 28.11.44

 04.12.44

 30.01.45

 07.05.45

 07.06.45

 23.07.45

 23.08.45

 

omgeving / surroundings

Madioen, Sarangan

Sem: Halmaheira

 

Jogjakarta

Jogjakarta

 

Mal: De Wijk

Mal: De Wijk

Srb: Darmo-wijk / quarter

 

Srb: Darmo-wijk / quarter

 

Sem: Bangkong

Sem: Karangpanas

Ban: Tjihapit ?

 

Sem: Gedangan

Srk: Solo

 

 

 

 

Sem: Halmaheira

 

 

Sem: Halmaheira

 

 

 

 

 

Sem: Bangkong

 

 

 

 

 

 

Sem: Bangkong

 

600

 

 

140

140

42

860

860

250

 

120

395

416

1660

850

 

800

756

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3630

 

 

 

 

 

6174

 

 

 

8000

vr,ki

vr,ki

vr,ki

jo

vr,ki

vr,ki,no

jo

vr,ki

vr,ki

vr,ki

vr,ki

vr

jo,om

vr,ki

vr,ki

vr

vr,ki

vr,ki

vr,ki

jo

vr,ki,om

bu=buitenlanders, jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen,
vr=vrouwen, zi=zieken, Amb=Ambarawa, Sem=Semarang, Srb=Soerabaja, Mal=Malang, Srk=Soerakarta


bu=foreigners, jo=boys, ki=children, ma=man, no=nun's, om=old man, vr=women,
zi=sick people, Amb=Ambarawa, Sem=Semarang, Srb=Soerabaja, Mal=Malang, Srk=Soerakarta


Literatuur:
Barentz-Drost Marga: Kimura's kinderen, KJBB 1995, pg 27-38
Boissevain, Gon en Lennie van Empel: Vrouwenkamp op Java, Boekerij, 1981 (dagboek), 2e druk 1991
Bouwman, Rob: Twee moeders, Indonet, 2000, pg 50-61, pg 80-85
Fenton Huie, Shirley: Vergeten (interviews), Mingus 1995 (ook in Engelse uitgave)
Groenou-van der Ent, W.C.H. van: Bidden onder de lappen, Eigen beheer, 1995
Koblitz, Franziska: Die Frauen von Lampersari, 2000, pg 63-131
Manders, Jo: Vrouwen achter prikkeldraad, Neyenhuis 1948
Neytzell de Wilde, C. de: Een Mary Gold als verjaarscadeau, Wever, 1987
Schilling, Rita: Verloren jeugdjaren 1942 - 1946, Eigen beheer, 1995
Vermeer-van Berkum, Carla: Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn, Elsevier, 1980 / Kind in Jappenkampen, Bat.Leeuw, 1991 (Her uitgave van "Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn")
Wilton van Reede en A.O.: Een draad van angst, Nijgh en van Ditmar, 1983 (radio-interviews)
Zrs Arme Kind van Jezus: Zusters in Japanse concentratiekampen, 1946, pg 46-65
Zrs OLV van Amersfoort: Onder de gevreesde vloedgolf, 1948, pg 100-107, 120-140
Zrs Ursulinen: Interview op compact disc, Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen, nummer 75.307
Fotoís, tekeningen - Barentz-Drost, Marga: Kimura's kinderen, KJBB, 1995
Fotoís, tekeningen - Brommer, B. e.a.: Semarang, beeld van een stad, 1995, pg 47, 50-51, 53
Fotoís, tekeningen - Claassen, Rob en Joke van Grootheest: Getekend, SDU, 1995, pg 89-91