Huis van Oei Tiong Ham in Semarang Indonesië - Mei 2007