Gouda / The Netherlands - 7 Dec. 2007

The hoogheemraadschap of Schieland and Krimpenerwaard helps Semarang with a pilot project the indonesian city reduce floods.

(Area of Semarang: Banger, 570 hectares, 100,000 inhabitants)

Semarang on Java contend now regular with serious water nuisance, in the rain season even daily. Indonesia will himself an urban polder moor where approximately tachtigduizend people live. Zuid-Hollandse hoogheemraadschap around Gouda accompanies the establishment of a polder governing board, which must take care that water and the future dikes are well maintained.

"by good water management the livability in Semarang increase", says to Hilde Westera van Schieland and the Krimpenerwaard. Beside the floods there is also the problem of the bad water quality of the river. Difference between surface - and sewer water is not there, because it is here in fact a large open sewer.

Source:
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van de Schieland en de Krimperwaard
Agenda Hoogheemraadschap van de Schieland en de Krimperwaard (PDF)The hoogheemraadschap of Schieland and Krimpenerwaard helps Semarang with a pilot project the indonesian city reduce floods
Gouda 7 Dec. 2007

Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard helpt de Indonesische stad Semarang met een proefproject om overstromingen tegen te gaan.

(Deelgebied van Semarang: Banger, 570 hectare, 100.000 inwoners)

Semarang op Java kampt nu geregeld met ernstige wateroverlast, in het regenseizoen zelfs dagelijks. IndonesiŽ gaat zelf een stedelijke polder aanleggen waar ongeveer tachtigduizend mensen wonen. Het Zuid-Hollandse hoogheemraadschap rond Gouda begeleidt de oprichting van een polderbestuur, dat erop moet toezien dat het water en de toekomstige dijken goed worden onderhouden.

"Door goed watermanagement zal de leefbaarheid in Semarang toenemen", zegt Hilde Westera van Schieland en de Krimpenerwaard. "Naast de overstromingen is er ook het probleem van de slechte waterkwaliteit van de rivier. Verschil tussen oppervlakte- en rioolwater is er niet, omdat het hier eigenlijk een groot open riool is."


Bron:
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van de Schieland en de Krimperwaard
Agenda Hoogheemraadschap van de Schieland en de Krimperwaard (PDF)


This page is a part of the Semarang Photo Archives