AFSCRHIFT
22 Augustus 1880
No.11

Wij WILLEM III, bij de gratie gods, koning
der nederlanden, prins van oranje-nassau, groot-
hertog van luxemburg, enz., enz., enz.


Op de voordragt Onzen Minister van KoloniŽn van
20 augs 1880 Kabt la N10

Hebben goedgevonden en verstaan,


te benoemen tot Ridder der Orde
van den Nederlandschen Leeuw, A.Oltmans
Laatstelijk luitenant-Kolonel, Comman-
dant der Schutterij te Semarang
Onze Minister van KoloniŽn is belast met
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal u order gezonden aan Onzen Kanseler
den beide Ordens.
Gravenhage, den 22 Augustus 1880

(get.) WILLEM


De Minister van KoloniŽn
(get.) M.van Goltstein

Accordeert met deszels orgineel,
De Directeur van het Kabinet des Konings,
(get.) HEEGKEREN VAN KELL.
Alewijn
Voor eensluidend afschrift,

De Fice-Admiraal

Kanselier der Beide Orden,