Uitnodiging door de Resident van semarang aan Willem Oltmans, voor een diner op 13 oktober 1911

Uitnodiging door de Resident van Semarang
aan Willem Oltmans, voor een diner
op 13 oktober 1911

(spijskaart)Invitation by the Resident of Semarang
to Willem Oltmans, for a dinner
on 13 october 1911

(menu)