Woning van Majoor-Chinees Tan Tjong Hoay (1867)

Residence of major-Chinese Tan Tjong Hoay (1867)Woning van Majoor-Chinees Tan Tjong Hoay (1867)Rumah Dinas Mayor Cina Tan Tjong Hoay (1867)