The Chinese temple Marga Tan / De Chinese tempel Marga Tan / Kuil Klenteng Cina Marga Tan (2001)


The Chinese temple Marga Tan (2001) (Jl. Sebandaran)De Chinese tempel Marga Tan (2001) (Jl. Sebandaran)Kuil Klenteng Cina Marga Tan (2001) (Jl. Sebandaran)


The Chinese temple Marga Tan / De Chinese tempel Marga Tan / Kuil Klenteng Cina Marga Tan (2001) (Semarang)