Anker van Djoeroemoedi Dampoe-Awang, met op de achtergrond een stenen huis te Semarang (+/- 1920)


Anchor of Djoeroemoedi Dampoe-Awang, which is believed to be from one of the ships of Sam Po, but in fact originated from a ship that belonged to the V.O.C.. The anchor is now standing in the Temple Gunung Batu. (+/- 1920)Anker van Djoeroemoedi Dampoe-Awang, waarvan men gelooft dat deze afkomstig is van een schip van Sam Po, maar welke in werkelijkheid afkomstig is van een schip van de V.O.C.. Het anker staat nu in de Gunung Batu Tempel. (+/- 1920)Jangkar Djoeroemoedi Dampo-Awang, dengan latar belakang monumen terbuat dari batu. (+/- 1920)
Anchor of Djoeroemoedi Dampoe-Awang, with on the background a stone house / Anker van Djoeroemoedi Dampoe-Awang, met op de achtergrond een stenen huis te Semarang / Jangkar Djoeroemoedi Dampo-Awang, dengan latar belakang monumen terbuat dari batu.(+/- 1920) (semarang)