Main entrance of the Colonial Exhibition / Hoofd toegangspoort van de Koloniale Tentoonstelling (Semarang)

Main entrance of the Colonial Exhibition (postcard) (1914)Hoofd toegangspoort van de Koloniale Tentoonstelling (priefkaart) (1914)