Sight view of the Colonial Exhibition terrain look from the Main entrance / Blik op de tentoonstellingsterreinen vanuit de hoofdingangspoort (Semarang)


Sight view of the Colonial Exhibition terrain look from the Main entrance (postcard) (1914)Blik op de tentoonstellingsterreinen vanuit de hoofdingangspoort (briefkaart) (1914)