Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong fabricatie - Deel -1
DE GONG-FABRICATIE
te SEMARANG


Van oudsher is Semarang zoowel op Java als daarbuiten in den Indischen Archipel bekend om de Ągong's", die er vervaardigd worden in een soort, welke door de Indische musici algemeen als de beste wordt beschouwd.
De industrie der gong-makers is te Semarang geconcentreerd in Kampong Gěndingan *), waar thans [begin 1906] zeven Javaansche gong-fabrikanten hun bedrijf hebben.
De gong-fabrikanten [Ątoekang gěnding"] **) zijn voor Javanen gegoede lieden. Merkwaardigheidshalve geven wij hier eene opsomming der namen van de tegenwoordige fabrikanten gerangschikt naar den omvang van hun bedrijf:

PAK LADINA.
PAK ALIA.
HAMA.
BAEOEM.
BASIEOEN.
KASTAM.
SlMOEN.

Behalve de vier laatstgenoemden zijn deze Ątoekang gěnding" zelf geen smeden. Zij zijn veeleer  de eigenaren van gong-smederijen, waarin bedreven werklieden voor hen de Ągong's" fabriceeren, die zij dan verhandelen.
*) ĄGěnding" beteekent Ąmuziekstuk" en wordt overdrachtelijk toegepast op de Ągamelan", als het voornaamste Javaansche speeltuig waarmede muziekstukken ten gehoore worden gebracht, en verder in 't algemeen op de afzonderlijke metalen slaginstrumenten waaruit de Ągamelan" is samengesteld. Van daar kampong' ĄGěndingan" = kampong waar de metalen onderdeelen van de Ągamělan" gemaakt worden.

**) Dit is de naam dien de Javanen te Semarang aan de eigenaren van gong-smederijen geven; een typische Javaansche naam schijnt niet bekend te zijn, wellicht is zulk een naam nog in Solo gebruikelijk.

Creatie datum : 24/02/2010 @ 20:55
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:11
Categorie : Gong fabricatie
Pagina gelezen 5936 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124329 Bezoekers

 3 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^