Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong afwerken - Deel-1
GONG AFWERKEN

Het afwerken geschiedt door afvijlen [„ngikir"), afschrappen [„ngěsiq"], of afdraaien [„boeboet"] * waardoor de geelkoperkleur tevoorschijn komt en de „gong" glad en glan¬zend wordt gemaakt [zie Plaat V].

De bewerking wordt toegepast, hetzij alleen op den knop, hetzij op den knop en de geheele bovenvlakte, of ten slotte op de geheele oppervlakte van de „gong". De werkman, die dit vijlen verricht, heet „toekang kikir" of ook wel „toekang gilap" [„gilap" = glimmen]. Bij het afvijlen van den opstaanden rand zet de werkman de „gong" overeind in een kuil, waarin die ter halver hoogte past.

De vijlen [„platar"]*) worden gemaakt van oude vijlen van de Genie, andere deugen volgens de gong-makers niet. Zij koopen die bij opruimingen van oud, afgedankt materiaal op venduties van de Genie-werkplaatsen en vermaken die dan tot gebogen raspen met zeer groffe tanden en bevestigen ze in een houten handvat. Zij hebben bovendien een werktuigje om telkens de tanden aan te scherpen. Dit werktuigje heet „oeriq-oeriq" en bestaat uit een eenvoudig stukje staal in een houten handvat.
Het gong-vijlsel heet „awon" en is een bekend vergiftigingsmiddel. Daartoe wordt het tot zeer fijn poeder gestooten, en geregeld in kleine hoeveelheden, onder het eten vermengd, toegediend. — De gong-makers krijgen, naar hun zeggen, wel eens aanvragen om „awon" van inlanders en Chineezen [meestal vrouwen], zelfs wel eens van Indische dames. Van de schadelijkheid van het „awon" voor de gezondheid zijn de gong-makers zelf echter niet zoo geheel overtuigd. —

Verder wordt beweerd, dat het „banjoe plandan" het vuile drabbige water uit de kuil [„plandan"] waarin de „gong's" worden afgekoeld, een tegengift zou zijn tegen awon vergiftiging.


) In Banjoemas ,patar" volgens DE DOES t. a. p,


Creatie datum : 24/02/2010 @ 21:01
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 15:05
Categorie : Gong afwerken
Pagina gelezen 5458 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124240 Bezoekers

 2 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^