Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Buiten bezittingen - Deel-1
Buitenbezittingen


Zooals reeds hiervoren vermeld, vinden de „gong's" niet alleen aftrek in alle deelen van Java, doch een zeer groot kontingent gaat naar de Buitenbezittingen en ook naar Singapore, van welke laatste haven het grootste gedeelte weder zijn weg vindt naar Borneo en het geheele schiereiland Malakka. — Berouw, Boelangan, Kajeli, Serawak, Broenei en vele andere plaatsen in den Indischen Archipel betrekken hunne „gong's" niet direkt van Semarang, doch door tusschenkomst van Singapore,


*) De door G. P. ROUFFAEB in „De voornaamste Industrieën der inlandsehe bevolking van Java en Madoera blz. 98" vermelde „gong's" van 5 tot 6 pikol zwaarte zijn volgens de Semarangsche gong-makers nooit vervaardigd.


omdat zij met deze laatste haven in drukker handelsverkeer staan.
Een belangrijk handelsartikel zijn de „běndes", die in den geheelen Archipel als signaal-toestel op de erven van inlandsche hoofden, in wachthuizen en op ondernemingen dienst doen, om bij brand, amok, als anderszins alarm te slaan of het volk bij elkaar te roepen, en des nachts daarop de uren door de wacht te doen aangeven. — Tevens wordt overal op Java door het slaan op een „bende" het begin van openbare venduties aangekondigd.

Het meest in trek voor de Buitenbezittingen zijn „gong's" en „tawaq's" van 4—10 katti gewicht, terwijl b.v. naar Bali en Lombok „gong's" van grootere zwaarte gaan.

Makassar, Soembawa, Bandjar-masin, Pontianak, Samarinda en vele andere plaatsen zijn geregelde afnemers van het Semarangsche fabrikaat. — In den geheelen Indischen Archipel worden de „gong's" gebruikt, niet alleen als signaal toestel maar ook als muziekinstrument bij feestelijkheden en als begeleiding bij dansen.

Buitendien doet in eenige der Buitenbezittingen de „gong" dienst om daarop bij het roeien de maat aan te geven *).
Op Borneo, de Aroe-ei1anden **) en vele andere streken van den Archipel dienen zij als betaalmiddel, zoodat b.v. op Borneo „gong's", oude kralen *) en „těmpajang's" **) den voornaamsten rijkdom van meer gegoede Dajaks uitmaken.


*) Zie W. JOEST: „Malaiische Lieder und Tanze" [I. A. f. E., V. p. 5]. — KARL BÜCHEE: Arbeit und Ehythmus 3te Aufl. pg. 204.
'*) Hier ook tot betaling van den bruidschat. Vergel. o. in. PLANTEN en WERTHEIM: Verslagen van de wetensch. opnemingen en onderzoekingen op de Key-eilanden blz. 242 (Beschrijving door C. M. PLEYTE van een „memorandum", een plankje met ingesneden figuren, te weten: lila's, oor- en armsieraden etc. en ook „gong's", allen een gedeelte van den bruidschat uitmakende) en den daarbij behoorenden Ethnogr. Atlas pl. XVII, Fig. 3 & 4.


Creatie datum : 24/02/2010 @ 21:05
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 23:26
Categorie : Buiten bezittingen
Pagina gelezen 5505 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124329 Bezoekers

 3 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^