Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Javaansche termen - Deel 1
LIJST van Javaansche termen, betrekking hebbende
op de gong-Fabrikatie te Semarang.


De tusschen haakjes geplaatste woorden geven de spelling aan, zooals die door de gong-fabrikanten werd opgegeven, doch hoogstwaarschijnlijk minder juist is.
De cijfers verwijzen naar de bladzijden van den tekst.

In de transcriptie der Javaansche termen in Latijnsche karakters duidt in deze lijst
de u de Hollandsche oe aan, dus uit te spreken als de Duitsche u; de Ž de stomme e; de q de onvolkomen uitgesproken k en de en w de overeenkomstige Javaansche tongletters. De d klinkt als de a in het Engelsche saw.


') Zie ook P. P. ABELL: ĄBijdrage tot de inlandse Kunstnijverheid van Midden-Java". Tijdsch. voor Nijverheid en Landb. in Ned. Indie XXXV, 1887, blz. 25.


Lijst van Javaansche termenCreatie datum : 24/02/2010 @ 21:05
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 21:47
Categorie : Javaansche termen
Pagina gelezen 5613 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124329 Bezoekers

 3 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^