Gong fabricatie Semarang Indonesië

http://www.semarang.nl/gong/

Plaat IX, X en XI (Foto's (Platen))

PLAAT IX, X en XI


geven afbeeldingen van de verschillende vormen, die de „gong" onder de bewerking aanneemt, gezien van voren, van achteren en van ter zijde.

Gaande van links naar rechts vindt men op de afbeeldingen:

„lakar", de koek van gong-spijs, waaruit het stuk wordt gesmeed.
„gong djěro lolohan",
„gong djěro njandoeq",
„mbaleni rai",
„gong wis ngědjor",

en ten slotte de gong geheel gereed.
De beide eerste vormen na de „lakar" heeten in het algemeen „gadangan" en de twee daaropvolgende, waarbij de opstaande rand eerst goed zichtbaar wordt „klontongan".