Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong gieten - Deel-7
Het langzame afkoelen wordt hier toegepast evenals bij de „leleran", om brosheid te voorschijn te roepen en het in stukken slaan mogelijk te maken.
Tot het beoordeelen der gietproef is veel ervaring noodig en daarbij wordt door den gong-maker zelf met den „pandji" en den „maloe ngarěp" te rade gegaan. Is het metaal van de „gětjaqan' op de breuk zeer ruw en roodachtig, dan bevat het mengsel te veel koper, hetgeen door toevoeging van stukjes tin in den smeltkroes verholpen wordt. Is de breuk echter glad en glanzend wit, dan is er te veel tin gebruikt; zulk een mengsel noemt de gong-maker „warěg" [verzadigd]. In dit laatste geval worden kleine stukjes koper in den smeltkroes bijgevoegd of ook wel eenigen tijd met stoken doorgegaan, waardoor een deel van het tin in het mengsel verbrandt en met de slakken verdwijnt.
Bij het gieten van het restant metaal in de „watoe djoedjoetan" raakt de olie in brand; tegelijkertijd wordt op het nog vloeibare metaal „bramboet" gestrooid, dat door de hitte eveneens verbrandt. — Dit bestrooien met „bramboet" heeft ten doel de afkoeling zoo langzaam mogelijk te doen geschieden.
In tegenstelling met de oppervlakte van de „gětjaqan', die ruw is, blijft tengevolge van de brandende olie en „bramboet" de oppervlakte van het stukje metaal, dat in de „watoe djoedjoetan' gevormd wordt [en „djoedjoetan" heet] geheel glad.
Zoodra dat staafje gestold is, wordt het, nog donkerroodgloeiend, aan het eene uiteinde platgesmeed, en de gevormde dunne lip omgebogen, waarbij, het metaal niet mag scheuren of breken. — Doet het dit toch, dan is het een teeken, dat het gebruikte koper niet van voldoende zuiverheid was. Er wordt niet tot het gieten overgegaan, alvorens de proeven [„gětjaqan' en „djoedjoetan'} aan de gestelde eischen voldoen.

Creatie datum : 25/02/2010 @ 00:23
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:13
Categorie : Gong gieten
Pagina gelezen 5158 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124329 Bezoekers

 3 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^