Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong gieten - Deel-8
De „gětjaqan'' en „djoedjoetan" behooren als afval aan de helpers die ze weder aan den gong-maker verkoopen tegen 50 cent per katti.
Is het metaalmengsel naar wensch, dan kan tot het gieten worden overgegaan. Daartoe wordt de smeltkroes uitgegraven en met een roerstaaf de slakken afgestreken. Twee helpers nemen dan den kroes met tangen [soepit"] uit de haardkuil en zetten hem op een hoopje houtskool naast den vorm neer. In dien vorm is onderwijl wat klapperolie gegoten om het aanbakken [„krakět"] te voorkomen.

De „soepit" is een ijzeren knijptang waarvan de halvemaanvormige nijpers wijd uitgebogen zijn en slechts met de afgeplatte uiteinden tegen elkaar komen.
Met behulp van een paar dergelijke tangen giet de „pandji" nu den inhoud van den smeltkroes in den vorm over. Dit gieten heet „di soq" [Zie Plaat II].
Tegen de verzengende uitstraling van het gesmolten metaal wordt, gedurende het gieten, het gezicht van den „pandji" beschut door een, uit bamboe gevlochten scherm [„aling-aling"] aan een langen steel, dat een helper tusschen den „pandji" en den smeltkroes houdt. De „pandji" slaat dan het werk gade door de reten in het bamboescherm.

Evenals bij het gieten van de „djoedjoetan' wordt ook hierbij het gesmolten metaal bestrooid met „bramboet", dat, zoowel als de olie die in den vorm was gegoten, in brand vliegt. De verkoolde „bramboet" wordt met de slakken, die boven komen drijven, met behulp van het roerijzer afgestreken en voortdurend nieuwe „bramboet" er op gestrooid. Zijn de slakken en luchtbellen in het gesmolten metaal opgestegen,, dan laat men het in den vorm stollen, waarna het er uitgegooid wordt, om aan de lucht te bekoelen.

Creatie datum : 25/02/2010 @ 00:25
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:14
Categorie : Gong gieten
Pagina gelezen 5310 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124329 Bezoekers

 2 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^