Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong smeden - Deel-7
De eerstvolgende bewerking is het aanbrengen van de richel „pasoe" [flg. 2 d]. Daartoe wordt deze van binnen met de scherpe kant van den houten „mason" uitgeslagen [„di masoni"]. — De „mason" is een ongeveer een halve meter lange cylinder-vormige hamer, waarvan de uiteinden scherp afgesneden zijn en de steel in het midden bevestigd is. *)
Alvorens nu de nog gloeiende „gong" in het water af te koelen, neemt men een ijzeren ring [„blěngkěr"], van den omtrek die de „gong" hebben moet, en bindt er drie repen pisang-bast aan voor het vasthouden; de ring wordt om den rand [„kaki"] van de „gong" gelegd, waarbij de repen „gěděbog" er van zelf afbranden door de hitte van de „gong". — Dan wordt de „gong" met den ring er om in het waterreservoir [fig. 1 k] ondergedompeld, waarbij de ring verhindert, dat de „gong" door de plotselinge afkoeling scheef trekt [„pendjol"].
Door dit afkoelen in het water, hetgeen „ngělěm" heet, wordt het metaal gehard en veerkrachtig gemaakt. — Liet men de „gong" aan de lucht langzaam afkoelen, dan zou ze bros worden en bij het bespelen barsten. —
Blijkt hierna, dat de onderste rand niet geheel rond is, dan wordt de „gong" in de kuil tegen den „watoe mindan" op zijn kant gezet en daarover heen een stuk hout [zie fig. 6 a] gelegd, waarvan het vrije uiteinde ondersteund wordt.
Twee andere stokken [b en c], die elkander boven den stok a kruisen, worden in de opening van de „gong" gestoken en door een van de helpers aan de andere einden neergedrukt, waardoor een hefboomswerking op den rand van de „gong" wordt uitgeoefend. — Tegelijkertijd slaat de „pandji" met een ijzeren hamer, den „tjotjor sělětan", de ongelijkheden uit den rand weg. — Deze bewerking wordt „běntang" genoemd. —*) De „pasoe" in de „bonang", die een zeer hooge opstaande rand hebben, wordt er ingeslagen met den ijzeren „paloe alang", een houweelvormig hamertje met zeer lang slageinde en ongescherpte punt. —


De „tjotjor sělětan" is een zeer klein vierkant ijzeren hamertje met schuin afloopend slaggedeelte en korten houten steel. —

Om aan het bovenvlak van de „gong" de juiste golvingen in den vorm te geven, wordt een toestel, als op Plaat IV aangegeven, gebruikt, dat den naam „mětaqan" draagt, terwijl de daarmee toegepaste bewerking' met 't woord „mětaq" wordt aangeduid. Het bestaat uit een kort, in den grond geplant houten blok met een vierkant gat, waarin een ongeveer 2 1/2 M. lange dwarsbalk horizontaal gestoken is, en die in het vierkante gat voldoende speling-heeft, om aan het vrije uiteinde op en neer bewogen te kunnen worden.

Creatie datum : 25/02/2010 @ 11:01
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:15
Categorie : Gong smeden
Pagina gelezen 5433 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124240 Bezoekers

 2 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^