Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong smeden - Deel-10


Ten slotte laat men het metaal in den vorm bekoelen. Na verwijdering van den vorm wordt het overtollige metaal met een „pětel" afgebikt. — Het in het toevoerkanaal gestolde metaal heeft den vorm van een kegeltje met een steeltje er aan en heet tandjaq". Deze „tandjaq" geldt bij de Javanen als geneesmiddel; het water waarin een „tandjaq" heeft gelegen is volgens hen een goed middel tegen hoest.
De geheele bewerking van het herstellen van barsten en gaten op de boven omschreven wijze heet „di njingeni".
Al het daarbij afgebikte metaal, zooals ook de „tandjaq" komen ten bate van den „pandji".
Zeer onbeduidende gaten en barstjes aan de binnenzijde van de „gong" worden eenvoudig met „těloetoeh lo" [d. i. hars van de lo-boom] *) dichtgestopt, waarna de hars met een gloeiend stuk ijzer verwarmd wordt, om ze volkomen in de scheur te doen dringen. — De hars wordt verzameld en bewaard in kleine bamboe kokertjes en heeft de eigenschap van na eenigen tijd buitengewoon hard te worden. —
Voor hetzelfde doel wordt ook wel een mengsel van deze hars met rijst en fijngemalen slakken uit den haard gebezigd.
Deze bewerking wordt „njamari" genoemd.
De gong-smeden hebben speciale benamingen voor de verschillende vormen die de „gong" onder het smeden successievelijk aanneemt.
Deze verschillende stadia, waarin het werk¬stuk komt, zijn afgebeeld op Plaat IX, X en XI.
Te beginnen met de eerste vorm, die de uitgesmede „lakar" aanneemt onderscheidt de gong-smid. vier verschillende stadia, vóórdat het werkstuk een werkelijke „gong" wordt genoemd. — Deze vier stadia worden in volgorde aldus omschreven:

gong djěro lolohan
gong djěro njandoeq
mbaleni rai
gong wis ngědjor") In „Boomsoorten op Java" door Dr. S. H. KOORDERS en Dr. TH. VALETON, Bijdragen N°. 11, wordt de Latynsche naam van de loh-boom op pg. 211 opgegeven met Ficus lanceolata HAMILT. en op pg. 272 met Ficus glomerata ROXB. var. elongata KING.In het algemeen wordt de „gong" nadat zij „lakar" is geweest, zoolang de opstaande rand nog niet omgebogen is, aangeduid met den naam van „gadangan" en zoodra die rand zichtbaar wordt, totdat de werkelijke gong-vorm verkregen is, met den naam „klon-tongan.

Creatie datum : 25/02/2010 @ 11:19
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:16
Categorie : Gong smeden
Pagina gelezen 5418 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124240 Bezoekers

 2 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^