Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Financieel Economisch - Deel-2
In de bovenstaande loonen is dat van den „toekang kikir" voor het afvijlen niet begrepen. Die werkman    staat buiten den ploeg en krijgt:

voor een „gong" van 5 katti:
voor het geheel afvijlen                       f —.35
„     „   afvijlen van den knop alleen    „ —.03
voor een „gong" van 10 katti:
voor het geheel afvijlen                      „ —.50
„     „   afvijlen van den knop alleen    „ —.05
voor een „gong" van 15 katti:
voor het geheel afvijlen                      „ —.75
„     „   afvijlen van den knop alleen    „ —.05
voor een „gong" van 25 katti:
voor het geheel afvijlen                      „   2.—
„    „   afvijlen van den knop alleen     „ —.10
voor een „gong" van 35 katti:
voor het geheel afvijlen                      „   2.50
„     „   afvijlen van den knop alleen    „ —.15

Voor het maken van de gaten wordt per „gong" 2 1/2 cent betaald.
Wat de afwerking betreft komen twee onderscheiden soorten in den handel. Het grootste gedeelte, dat afgeleverd wordt, is tamelijk grof bewerkt; doch ook een beter soort wordt vervaardigd. De betere afwerking daarvan bestaat dan in zorgvuldiger uitsmeden en nauwkeuriger fatsoeneeren. Dit vereischt meer tijd voor de vervaardiging, waardoor de betere soort ook duurder in prijs is. Die betere soort wordt echter weinig gevraagd; slechts zelden komt het voor dat gong-makers daarvoor eene bestelling ontvangen van de inlandsche hoven te Solo of Djokja, of van Regenten of rijke Chineezen. De „gong's" van minder zuivere afwerking gaan uitsluitend naar de Buitenbezittin¬gen en worden daarom „gong sabrang" genoemd. De betere soort wordt op Java zelf verkocht.
De tegenwoordige prijzen voor de gewone kwaliteit zijn voor „gong's" van:
zoodat elk van de 20 „gong's" van 5 katti op F 6 komt te staan. — Hierbij zijn dus nog geen algemeene onkosten en geen winst berekend, waaruit men ziet, dat op 't oogenblik het bedrijf bepaald verliesgevend zou zijn, indien de gong-makers daaraan niet tegemoet kwamen door het gebruik van meer of minder oud koper, dat zij tot lagen prijs inkoopen, zooals hiervoren reeds vermeld.

Het valt hierbij op, dat de eenheidsprijs stijgt met de grootte van het stuk, wat daaraan toe te schrijven is, dat de moeilijkheid van het bewerken en manipuleeren ook met het gewicht toeneemt.
Wat den vorm aangaat onderscheidt men in hoofdzaak „gong" en „tawaq", de eerste heeft eenen lagen, de laatste eenen hoogen rand.— „ Tawaq's" worden uitsluitend voor de Buitenbezittingen gefabriceerd.


Creatie datum : 25/02/2010 @ 14:36
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:09
Categorie : Financieel Economisch
Pagina gelezen 5221 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124240 Bezoekers

 2 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^