Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Inleiding - Voorwoord
Het leerzaam en tot onderzoek opwekkend geschrift van den heer G. P. Rouffaer ĄDe voornaamste industrieŽn der inlandsche bevolking van Java en Madoera" *) maakte ons opmerkzaam op de vervaardiging van Ągong's" te Semarang, een tak van nijverheid van echt Javaanschen stempel, die trots haar eigen veelvuldig gehoorde roepstem, tot nog toe weinig de aandacht van ethnografen heeft getrokken. De litteratuur over het onderwerp toch is zeer beperkt en een uitvoerige algemeene beschrijving vonden wij niet.

Op blz. 112 van zijn bovengenoemd werk konkludeert de heer Rouffaer ĄIn de kopermetalen moet allereerst ernstige aandacht worden gewijd aan de gong-smederij, omdat zij vertegenwoordigt een oude en nu nog krachtige specialiteit van Java" enz.

Dat deed ons besluiten bij de Semarangsche gong-smeden een onderzoek in te stellen. Wij zagen en hoorden daarbij zooveel wetenswaardigs, dat wij meenden door de openbaarmaking er van iets te kunnen bijdragen tot vermeerdering der kennis van hun belangwekkend bedrijf.

Volledig is ons onderzoek geenszins; integendeel, veel dient nog nauwkeuriger te worden nagegaan, o. a. de techniek van het stemmen der Ągong's". En dan moet nog onderzocht hoe de vervaardiging van gesmede Ągong's" plaats heeft te Solo, Pagongan en wellicht ook nog elders.

Want wat wij van de industrie op andere plaatsen dan Semarang mededeelen, is niet i het resultaat van eigen onderzoek, maar ontleend aan hetgeen de Semarangsche smeden ons er van vertelden. Ook is nog niet bekend hoe groot de afzet van de vervaardigde instrumenten is. Voor andere belangstellenden ligt dus nog een ruim veld van onderzoek open.
Moge onze arbeid tot de ontginning daarvan een aansporing zijn.
Een woord van dank richten wij tot allen die ons bij de publikatie behulpzaam zijn geweest. Mejuffrouw M. TONNET, Prof. A. L. VAN HASSELT, Dr. J. D. E. SCHMELTZ en Dr. J. H. GUNNING , die zorgde voor een juiste spelling der Javaansche woorden, welke, het zij hier terloops aangeteekend, meerendeels technische termen zijn, alleen bij de gong-smeden in gebruik.
Bijzonder zijn wij den Heer O. HISGEN, fotograaf te Semarang, dank verschuldigd voor de voortreffelijk geslaagde foto's, die onze beschrijving aanvullen en ophelderen.

Eene verzameling der voorwerpen, welke op die foto's zijn afgebeeld, bevindt zich in 's Rijks Ethnografisch Museum te Leiden*), een gelijke verzameling in het Museum voor land- en volkenkunde en Maritiem Museum ĄPrins Hendrik" te Rotterdam.


*) Serie 1564 (1906).


*) 's G-ravenhage, 1904.
") ĄBetreffs der Kupfer-(Messing)Bearbeitung verdient in erster Stelle das Schmieden der Ągong" eine eingehendere Betrachtung, weil selbe eine alte und noch heut lebenskraftige Specialitat Java's ist, etc."

Creatie datum : 24/02/2010 @ 20:54
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 02:07
Categorie : Inleiding
Pagina gelezen 5573 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124317 Bezoekers

 2 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^