Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong smeden - Deel-1
SMEDEN VAN EEN GONG

Het smeden- [„pande"] geschiedt met ijzeren en houten hamers van verschillenden vorm, om daarmede de verschillende deelen van de „gong" te fatsoeneeren. Elk dezer hamers heeft een eigen naam.

IJzeren hamers: [Zie Plaat VI en VII].

„gěblog"
„paloe"
„paloe alang"
„tjotjor mindan"
„pěnoenggalan"

Houten hamers:
„pěrbahan"
„papaq'
„prapeh"
„moendjoelan"
„laga"
„mason"

Tot beter verstand van de verschillende manipulaties bij het smeden en fatsoeneeren van een „gong" dient een juiste beschrijving vooraf te gaan van de onderdeden, die de Javaansche gong-maker aan de „gong" onderscheidt.
Bijstaand fig. 2 stelt een „gong" in doorsnede voor.
De knop a, die bij den gewonen Javaan „pěntjoe" heet, draagt bij de gong-makers den naam van „ěndas" [kop] *).
De opstaande rand b van den knop wordt „tikěl" genoemd, het vlakke gedeelte c „rai", de richel d „pasoe", het gebogen gedeelte e „rědjěb" en de rand f „doedoe". Aan den opstaanden rand, die in zijn geheel „kaki" [„voet"]**) heet, wordt weder
onderscheiden het gedeelte g als „baoe" en de rand h als „lambe". De opening aan de onderzijde van de „gong" heet „lolohan".


De aanbeelden waarop de „gong's" gesmeed worden zijn uitsluitend van steen, en wel van eene zeer hard en dicht soort grijs vulkanisch gesteente, dat de gong-makers zelf in de ravijnen aan den voet van den vulkaan Merapi bij de desa Kenteng gaan halen.
Waarschijnlijk   zullen  elders even geschikte steenen gevonden worden, doch eene overlevering zegt, dat in vroegere tijden de
Soesoehoenan van Solo met name PAKOE BOEWANA II BAGOES  aan de gongmakers bevolen heeft, dat zij de steenen voor hunne aanbeelden nergens anders vandaan zouden halen dan van den Merapi en daaraan hebben de gong-makers zich steeds gehouden.
*) Volgens A. M. K. DE DOES: Toestand der Nijverheid in de afdeeling Bandjarnegara [Tijdschr. v. Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel XXXVI, 1893] schijnen ook de gong-makers aldaar den knop met het woord „pěntjoe" aan te duiden, hetgeen te Semarang beslist niet het geval is.


Creatie datum : 24/02/2010 @ 21:00
Laatste wijziging : 06/03/2013 @ 14:05
Categorie : Gong smeden
Pagina gelezen 5545 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124333 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^