Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Financieel Economisch - Deel-1
FINANTIEELE EN ECONOMISCHE ZIJDE
GONG-MAKERSBEDRIJF

Ten slotte mogen hier eenige opmerkingen omtrent de finantieele en économische zijde van het (gong-makersbedrijf een plaats vinden. De loonen welke de werklieden genieten zijn voor inlanders betrekkelijk hoog en boven hun vast loon hebben zij nog eenige voor-deelen uit hetgeen bij de verschillende bewerkingen van het metaal afvalt. — Wij zagen reeds, dat de „pandji" de „tandjaq" en de „patoeqan" krijgt, terwijl de slakken [„krawa"] en de daarmede afgaande stukjes metaal [„kenji"], alsmede de „djoedjoetan" en „gětjaqan" ten bate van de helpers [„re-wang"] komen. — Het afvijlsel [„awon"] behoort den „toekang kikir" toe; het wordt door hem gesmolten en aan den gong-maker verkocht voor f — .65 de katti. Het vaste loon wordt per stuk [„borongan"] en niet per dag [„harian"] berekend; alleen de leerlingen krijgen een dagloon van 40 a 50 cent. Voor het smelten van de gong-spijs wordt een loon betaald van f 2.— per pikol, en voor het smelten van het metaal tot „lakar's" een een loon van 2 1/2 a 3 cent per katti. Hieronder volgt eene tabel van de werkloonen, welke voor het smeden van „gong's" van verschillende grootten worden uitbetaald:


Bij het, in de tweede rij aangegeven aantal „gong's", dat per dag door één ploeg kan worden afgeleverd , moet in aanmerking genomen worden, dat aan het eigenlijke smeden slechts de helft van den dag besteed wordt, terwijl het gieten en stemmen het overige van den werkdag inneemt. Voor „gong's’’ welke onder de bewerking breken, wordt geen werkloon betaald. De gebarsten „gong's" worden stukgeslagen en opnieuw versmolten. Zulk een schadepost komt echter niet zoo vaak voor; als bij een ploeg eens per week een „gong" verongelukt, dan is dit veel.

Creatie datum : 24/02/2010 @ 21:03
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:09
Categorie : Financieel Economisch
Pagina gelezen 5416 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124317 Bezoekers

 2 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^