Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Foto's (Platen) - Plaat IV
PLAAT IV.
Geeft eene voorstelling van de, „mětaq" genoemde, bewerking .en van het stemmen.
Het „mětaq" dient om aan het bovenvlak van de „gong" de juiste vorm te geven, en wordt op de plaat door de twee werklieden op den achtergrond uitgevoerd.
Op den grond, rustende op eene plank, ligt de pas afgesmede en afgekoelde „gong". De eene werkman drukt de lange horizontale balk die met 't eene uiteinde in een korten, in den grond gegraven balk is bevestigd, krachtig naar beneden, en oefent zoo een sterken druk uit op het vertikaal geplaatste hout „oemboel", dat den druk op de „gong" overbrengt.

Onderwijl hamert de' tweede werkman met den kleinen ijzeren hamer, die „tjotjor sělětan" heet, op den „gong" rondom de plek, waarop de „oemboel" drukt, om zoo de indeuking permanent te maken.
Links op den voorgrond is een stemmer bezig. Hij heeft den „gong" op het houten aanbeeld [„toengaq"] gelegd en hamert er op met den „pěnoenggalan", een jjzeren hamer in den vorm van een kleinen „paloe". Naast den stemmer hangt een ijzeren haak van het dak af, om er den „gong" aan op te hangen, telkens als de stemmer den klank beproeven wil.

Creatie datum : 24/02/2010 @ 21:50
Laatste wijziging : 18/07/2010 @ 17:50
Categorie : Foto's (Platen)
Pagina gelezen 5474 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124318 Bezoekers

 3 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^