Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Foto's (Platen) - Plaat VI
PLAAT VI


geven de verschillende gong-industrie gebruikte werktuigen te zien.

Op plaat VI vindt men:

 1. oemboel dawa", het groote houten blokje, dat by' het „mětaq" gebruikt wordt.
 2. grěběg", de drilboor waarmede de gaten in den opstaanden rand van den „gong" worden geboord om het touw, waaraan de „gong" hangt, doorheen te halen.
 3. oemboel tjěndaq", als N°. 1 in het klein.
 4. soepit'" de nijptang.
 5. platar" , de groffe gebogen vijl.
 6. tjotjor sělětan", de kleinste der ijzeren hamers, die voornamelijk gebruikt wordt bij de „bentang" genoemde bewerking, d.w.z. het weghameren van kleine oneffenheden na het smeden.
 7. tjotjor mindan", de ijzeren hamer, die voornl. voor het bewerken van den  pstaanden rand van den „gong" te pas komt.
 8. „bantji", de houweelvormige hamer, waarmede
 9. „pangoer", het aan een langen stok bevestigde beiteltje, dat bij het afschaven wordt gebruikt.
 10. „oeriq-oeriq", het werktuig waarmee de vijlen gescherpt worden.
 11. „pěnoenggalan", de korte ijzeren hamer in den vorm van den „paloe", die vooral by het stemmen wordt gebruikt.
 12. „pěngěsiq", het sikkelvormig schaafmes.
 13. „pětěl", de gewone kleine inlandsche dissel om kleine oneffenheden na het smeden en na het dichten van barsten weg te bikken.
 14. „paloe alang", houweel met lang slageinde om de „pasoe" (richel) uit te slaan in een „bonang",het gong-vovmig muziekinstrument met hoogen opstaanden rand.

Creatie datum : 24/02/2010 @ 22:49
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:18
Categorie : Foto's (Platen)
Pagina gelezen 5355 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken




Bezoekers 25-02-2010

 124333 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^