Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong fabricatie - Deel-2
Bovendien koopen de eigenaren ook de grondstoffen voor de fabrikatie en de benoodigde werktuigen in. Verder geschiedt speciaal het keuren der gietproeven onder hun toezicht, terwijl zij in het algemeen aan het geheele bedrijf de noodige leiding geven.
In de gong-smederij [„běsalen"] worden niet alleen vervaardigd de eigenlijke „gong's", de bekende groote bekken-instrumenten uit de „gamelan", die tegenwoordig betrekkelijk zelden gevraagd worden, maar ook al de overige bij de Javanen bekende metalen bekken- en slaginstrumenten.
In hoofdzaak bepaalt zich deze fabrikatie evenwel tot het vervaardigen van de „běnde" en de „kěmpoel" d. z. de tongvormige bekkeninstrumenten , welke een gewicht hebben van resp. hoogstens 10 en hoogstens 18 katti. Met „gong", de eigenlijke naam van het bekken-instrument boven 18 katti, worden echter veelal ook al de andere bekkeninstrumenten als met een verzamelnaam aangeduid. — Uit het zooeven gezegde blijkt dat de „kěmpoel" en de „běnde" somtijds van hetzelfde gewicht kunnen zijn. — De Javaan onderscheidt ze dan ook veeleer naar de grootte, afgescheiden van het gewicht. Het is n.1. mogelijk, dat een zeer dun uitgehamerde en dus omvangrijke „kěmpoel" lichter is dan een kleinere maar weinig uitgehamerde „běnde".
De fabrikatie der metalen staven [„wilah"] voor de Javaansche slaginstrumenten is te Semarang van zeer geringen omvang, volgens de gong-makers door de konkurrentie die hun in dit opzicht wordt aangedaan door de smederijen te Solo.

Een gong-smederij is een open loods meestal met pannen of ijzer gedekt, die op dén Europeeschen beschouwer een hoogst primitieven indruk maakt.

Creatie datum : 24/02/2010 @ 23:45
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:12
Categorie : Gong fabricatie
Pagina gelezen 6139 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124333 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^